Zásady ochrany osobních údajů

 

WTW, měřící a analytická technika, s.r.o.

IČO: 25623079 se sídlem Budovatelská 1/281, 190 15 – Praha 9

kontaktní adresa: Dopraváků 749/3, 184 00 – Praha 8, e-mail: info@wtwcz.com, tel.:286850331

dále jen „Správce“

 

 

Vážení klienti,

 

abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje.

K tomu sdělujeme:

·

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

·

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

·

Zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

·

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archívování dle příslušných obecně známých právních předpisů.

·

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

·

Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

·

Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

·

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

·

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

·

Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

·

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

 

V Praze, dne 25.5.2018

WTW, měřící a analytická technika, s.r.o.   

Oficiální distributor a servisní partner pro: