Turbidimetry

WTW nabízí výběr ze čtyř modelů: 2 přenosné, každý buď s IR nebo halogenovou lampou a 2 laboratorní přístroje s IR nebo halogenovým zdrojem světla :

 

Pro kontrolu kvality je zákal zásadním parametrem v mnoha oborech. Zákal je zvláště důležité sledovat v pitné  a odpadní vodě, ve výrobě nápojů, při galvanizaci a petrochemických aplikacích.
Světlo procházející kapalinou, která obsahuje nerozpuštěné látky, jako např. řasy, prach, mikroby a jiné nerozpuštěné částice, je jimi částečně absorbováno a dále rozptýleno. Turbidita vzrůstá s množstvím nerozpuštěných látek obsažených ve vzorku. Tvar, velikost a skladba částic ovlivňují zákal také. Turbidita/ zákal se určuje v závislosti na množství světla procházejícího vzorkem. Měření rozptýleného světla pod úhlem 90° se ukázalo jako nepřesnější metoda, zejména při nízkých měřicích rozsazích. Přístroje, které pracují na tomto principu měření, se nazývají jako nefelometrické. 

Měření zákalu s kapesním multiměřičem Multi 3430

Nyní je např. možné měřit zákal i s kapesním digitálním přístrojem Muti 3430 a novou zákalovou IDS sondou VisoTurb 900 P - přenosné řešení s využitím v terénu a v procesním měření přípravy pitné vody. Více zde.

Všeobecný přehled o měření zákalu a námi dodávaných přístrojích najdete zde. 

Přehled teoretických základů a praktických aplikací měření zde (anglicky).

 

 

Oficiální distributor a servisní partner pro: