TitroLine® 7000

Titrátor pro laboratorní praxi s pokročilými funkcemi

Vedle všech ceněných vlastností a funkcí přístrojové řady TitroLine® 6000 nabízí TitroLine® 7000 řadu dodatečných funkcí.

 

TitroLine® 7000

 
Detailní informace/ Katalog titrace
NEW: TitroLine® 6000 / 7000 
dowload PDF (AJ)
 

Charakteristika TitroLine® 7000

  • Zpravidla postačuje 10–15 aplikačních metod (TitroLine® 6000) pro nejčastější použití. Někdy je ale přeci jen potřeba větší kapacita. S TitroLine® 7000 se dá pracovat až s  50, v paměti uloženými, měřicími metodami. 
  • Nejvyšší bezpečnost výsledků při měření a kalibraci je zajištěna mj. i díky bezdrátové identifikaci SI Analytics ID elektrody. Tyto nové elektrody s jednoznačnou identitou posílají svá specifická data bezdrátově do titrátoru. Tím používá TitroLine® 7000 vždy správné kalibrační údaje příslušné elektrody a omezuje se tak významně faktor možné lidské chyby. 
  • Při pH-Stat titraci se nastaví nejdříve zadaná hodnota pH a poté se udržuje po určitou dobu za pomoci kyseliny nebo zásady na zadané hodnotě. Typickým příkladem použití pH-Stat titrace je
    • stanovení aktivity enzymů
    • pH-Stat výluh půdních vzorků při pH 4
    • konstantní zachování hodnoty pH při syntézách. 
  • Při titraci je možné pracovat až do dvou bodů ekvivalence a průběh vyhodnotit. Tím je např. možné určit jednou titrací namísto celkové tvrdosti, tvrdost vápennou i magnesiální.

 

Oficiální distributor a servisní partner pro: