Titrátory

 

 

V laboratorní praxi patří titrace k nejpřesnějším, nejrobustnějším a po celém světě k nejrozšířenějším analytickým postupům. Požadavky na vysoce přesné, spolehlivé, flexibilní a přitom na obsluhu jednoduché titrační přístroje vedly k vývoji nových titrátorů a pístových byret u fy SI Analytics, jejichž ucelenou řadu TitroLine® 500, TitroLine® 6000, TitroLine® 7000, ... Vám v ČR kvalifikovaně nabízíme. 

Všechny  přístroje se vyznačují brilantním, bohatě kontrastním TFT displejem. Nové kompaktní výměnné nástavce si ukládají do paměti, vedle velikosti pístového válce, také všechna data, specifická pro používaná titračního činidla. Bezdrátové rozpoznání elektrod titrátorem TitroLine7000 zaručuje nejvyšší jistotu měření a kalibrace se SCHOTT.Instruments elektrodami. Bezproblémově lze připojovat, přes tři USB a dva RS232 porty. míchačku, externí klávesnici, tiskárnu, váhy, PC a USB paměťová média. Standardní metody a vzorce uložené v paměti přístroje ulehčují vytváření vlastních, uživatelem definovaných postupů a metod. V závislosti na typu přístroje lze uložit až 50 vlastních metod.

Oblastmi nasazení automatických titrátorů jsou zejména laboratoře v potravinářském a chemickém průmyslu a také laboratoře na úpravnách pitných vod nebo na čistírnách odpadních vod. Typickými měřenými veličinami jsou kyselinová a bázická kapacita, dusík podle Kjedahla, chloridy, CHSK, kyselinové číslo, jodové číslo a další parametry.

Při Karl Fischer titracích stanovujeme obsah vody ve vzorku. Tato exaktní metoda umožňuje změřit i velmi malá množství, typickým příkladem může být např. stanovení obsahu vody při výrobě lihu nebo brzdové kapaliny. Zde měříme až do řádu setiny procenta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více v  katalogu WTW

Poslední novinkou řady titrátorů Titroline 6000/ 7000 je model TitroLine® 7750

Pístové byrety nacházejí uplatnění prakticky ve všech průmyslových odvětvích. Aplikacemi jsou všechny úkoly ručních titrací, dávkování a předúpravy vzorků před analýzou.

Oficiální distributor a servisní partner pro: