Systém IQ 282/284

Univerzální měřicí systém WTW pro malé a střední ČOV a podobné aplikace s možnosti připojení libovolné IQ Sens Net sondy (pH, kyslík, vodivost, zákal,...)  WTW. 

DIQ/S 282/284 - systém pro malé a středně velké čistírny odpadních vod

  • Všechny parametry k dispozíci (O2, NH4, NO3, CHSK, PO4, hladina kalu, ...)
  • USB rozhraní a standardně vestavěný dataloger 
  • Pohodlné a dostupné kdykoliv přes Ethernet rozhraní
  •  

Příklady možných aplikací a konfigurací na ČOV

 

 

Technická data a detailní popis v letáku Měřicí systém 282/284

 

 

Oficiální distributor a servisní partner pro: