Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

 

Jméno a příjmení

................................................

Narozen/á

.............................................................................................................

Bytem

.............................................................................................................

(dále jen „Subjekt údajů”)

Uděluje tímto

 

WTW, měřící a analytická technika, s.r.o.

IČO: 25623079

se sídlem Budovatelská 1/281, 19015 Praha 9 - Satalice

e-mail: info@wtwcz.com, tel.: 286850331

dále jen „Správce“

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení,

poštovní adresa,

emailová adresa,

telefonický kontakt,

číslo bankovního účtu.

2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

·

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

·

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

·

Zpracováváme vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

·

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archívování dle příslušných obecně známých právních předpisů.

·

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

·

Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

·

Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

·

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

·

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

·

Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

·

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

V....................................... dne ..............................

 

.......................................

podpis Subjektu údajů

 

 

Oficiální distributor a servisní partner pro: