Servis WTW

Stále více prozíravých zákazníků využívá naše Preventivně Technické Prohlídky (PTP). Konkrétně proč, se musíte zeptat přímo našich klientů, ale zde je možná několik důvodů: 

 • spotř. materiál a vše potřebné k Vašemu měření se slevou oproti ceníku
 • neúčtujeme Vám žádné cestovné ani kilometrovné
 • obdržíte od nás měřicí protokol, osvědčující technické parametry Vašeho zařízení. Naše zkušební prostředky a přístroje jsou pro tento účel zvláště ověřovány a pravidelně každý rok kontrolovány dle příslušných metrologických  předpisů a norem ISO.
 • zpravidla můžete předejít neočekávaným výpadkům v provozu zařízení a termíny návštěv si s námi v předstihu dohodnout a naplánovat
 • spotřební díly a materiály, nutné k provedení PTP, jsou již zakomponovány v ceně (kalibrační pufry a standardy, membránové hlavičky, atp.)
 • cena PTP je pevná a znáte jí dopředu, náklady si můžete předem, jako fixní, naplánovat.

Podívejte se dále a uvidítei, že se Vám takový zásah vyplatí ....

Preventivně Technická Prohlídka - cena je pevně daná a neměnná!
Např. kapesní konvenční přístroj s elektrodou

 • celková funkční kontrola přístroje
 • kontrola stavu napájení, ev. výměna akumulátoru a baterie
 • vyčištění kontaktních polí a svorek
 • kontrola funkčního stavu elektrody (ověření strmosti, rychlost odezvy, ASY)
 • vyčištění, regenerace elektrody včetně výměny elektrolytu, membrány, atp.
 • dodávky spotřebních materiálů, elektrod se slevou 10%
 • vystavení Protokolu o kontrole technických parametrů s naměřenými údaji a vyhodnocení s ohledem na techn. data výrobce
 • prohlídky jsou prováděny u zákazníka po celé ČR, tzn., že cena obsahuje i paušální částku za cestovné servisního technika
 • termíny konkrétních PTP je potřebné upřesnit nejméně s předstihem 3 týdnů

PTP popis

Oficiální distributor a servisní partner pro: