Rozpuštěný kyslík

  • Pitná voda / odpadní voda

  • Monitoring vody v životním prosttředí

  • Chov ryb / monitoring rybníků

Měření • monitorování • řízení

Spolehlivé a nepřetržité měření rozpuštěného kyslíku sa stalo životně důležité v mnoha oblastech pro úpravu, čištění a monitoring  různých druhů vod. Dostupnost přesných a aktuálních hodnot naměřených koncentrací, je bezpodmínečně nutná pro sledovaní procesu a dynamické řízení procesů, s cílem zabezpečit efektívní provoz zařízení.

Již více jak 50 let je WTW lídrem ve vývoji a výrobě sond a zařízení pro měření rozpuštěného kyslíku. Inovatívní technologie, kreatívní a neustálý vývoj produktů a rozsáhlé odborné znalosti z různych aplikací, vedly k výrobě  přístrojů a měřicích systémů s vynikajícim výkonem, spolehlivostí a designem pro veľmi přesné online měření. Optická sonda FDO® 700 IQ kombinuje  v sobě výhody nejmodernějších technologií, s jednoduchým používaním a instalací pro široký rozsah použití.

WTW systémy pro měření rozpuštěného kyslíku

Sondy a převodníky WTW jsou technicky vzájemně sladěné a dohromady tvoří integrovaný, vysoce výkonný systém měření, který má  vysokou úroveň přesnosti, spolehlivosti a provozuschopnosti.

WTW produktová řada v sobě zahrnuje různé kyslíkové sondy a převodníky, jakož i revoluční systém IQ SENSOR NET tak, aby bylo možné zvolit optimální konfiguraci systému podle řešení technického zadání.

 

Porovnání kyslíkových sond
Katalog výtah
download PDF file

Konfigurace
Katalog výtah
download PDF file

IQ Sondy
Katalog výtah
download PDF file

Konfigurace
Katalog výtah
download PDF file
Princíp měření optické 
kyslíkové sondy 
Katalog výtah
download PDF file
   
 
 

 

Oficiální distributor a servisní partner pro: