pH metry


Definice  hodnoty pH je dána jako záporně vzatý logaritmus aktivity vodíkových iontů. V této kategorii najdete vše potřebné pro měření pH, tj. kapesní, terénní i laboratorní pH metry, pH elektrody, pH pufry a potřebné příslušenství.

Stanovení hodnoty pH patří vůbec k nejčastějším požadavkům v procesním, laboratorním i terénním měření v běžné praxi. Hodnotu pH nemůžeme měřit přímo, jedná se zpravidla o elektrické měření neelektrické veličiny na elektrochemickém principu. Měřicí řetězec má v takovém případě 2 hlavní články – milivoltmetr (pH metr) a pH sondu generující napětí v závislosti na pH vzorku, do něhož je ponořena.

pH metr

je přesný milivoltmetr, který zobrazuje analogový signál napětí z pH elektrody v mV, resp. v jednotkách pH a který může mít celou řadu vedlejších funkcí (paměť dat, hodiny reálného času ...). Nejnovější digitální pH metry vlastně jenom zobrazují výstupní signál z příslušné pH sondy, v níž je integrován odpovídající A/D převodník a na vstup měřiče se tak mohou připojit výhradně digitální sondy. Digitální měřiče můžeme mít i vícekanálové (s více vstupy) a tudíž můžeme současně měřit s více digitálními sondami. Obecně vzato, můžeme na vstup digitálního měřiče připojit různé digitální sondy (WTW IDS sondy) pro různé parametry (pH, kyslík, vodivost) a potom se nám stane z takové sestavy pH metr, oximetr nebo konduktometr, nebo v případě více kanálových vstupů, multimetr - viceparametrický měřič.
pH metry WTW se vyrábí pro použití do terénu jako přenosné přístroje kapesní a terénní, nebo pro stacionární použití -  jako přístroje laboratorní. Každý pH metr/ pH sondu je potřebné před prvním použitím nakalibrovat a proto jsou pH metry a sondy WTW vybaveny pamětí kalibrací a celou řadou dalších podpůrných funkcí, které zaručují kvalitu výrobcem deklarovaných parametrů měření a upozorňují uživatele na vzniklé odchylky a možné chyby.

 

Oficiální distributor a servisní partner pro: