Oximetry/ rozp. kyslík

 

Měření rozpuštěného kyslíku ve vodě je jedním z důležitých kvalitativních parametrů vody

Každá kapalina pojme tolik kyslíku, až nastane rovnováha mezi parciálním tlakem kyslíku v kapalině a ve vzduchu, popř. v plynné fázi, která je s kapalinou v kontaktu. Aktuální koncentraci kyslíku ovlivňuje kromě toho více faktorů. Těmi jsou teplota, tlak vzduchu, spotřeba kyslíku, způsobená mikrobiologickými rozkladnými procesy, nebo naopak produkce kys- líku, např. řasami.

Koncentrace kyslíku ovlivňuje mimo jiné:

• Životní podmínky pro ryby a nejmenší živočichy v povrchových vodách v povrchových vodách

• Rozkladné procesy při čištění odpadních vod

• Korozní procesy v potrubích

• Trvanlivost nápojů

Stanovení koncentrace kyslíku se provádělo dříve titrací podle WINKLERA. Dnes je elektrochemické měření postupem, který je uznáván řadou různých norem. Nyní v posledních letech nabývá na významu optické měření rozpuštěného kyslíku. 

Více v informací a o dodávaných přístrojích a sondách v katalogu zde.

 

Oficiální distributor a servisní partner pro: