Optické sondy

FDO 700 IQ

  • Bez nutnosti průtoku,
  • odolnost proti vzduchovým bublinám,
  • nízké provozní náklady

 

 

 

 

 

 

FDO : (Fluorescence Disolved Oxygen) fluorescenční měření rozpuštěného kyslíku –  o co se vlastně jedná?

Optický princíp:

Při optické metodě měření je fluorescenční vrstva v membráne FDO® 700 IQ stimulovaná zdrojom světla s krátkou vlnovou délkou. Pri návratu do klidového stavu se vyzáříi světlo s delší vlnovou délkou, které je zaznamenané jako signál měření. Když je ve vzorku kyslík, který přichází do styku s fluorescenční vrstvičkou, dochází k tzv. zhášení - doba opětovného vyzařování světla se zkracuje v závislosti na obsahu kyslíku ve vzorku. To v princípu znamená, že se s vysokou přesností měří čas fluorescenčního signálu.

Kyslíkové optické sondy prvníj generace se museli vyrovnat s niekolika technickými problémy, jako například:

  • Drift senzoru z důvodu doby potřebné na "vymáchání" membrány,

  • rychleší opotřebovaní fluorescenčníj vrstvy vlivem modrého, energeticky silnejšího vybuzovacího světla,

  • citlivost sondy na vzduchové bublíny.

Tyto problémy první generace optických sond byly v našich sondách druhé generace řady FDO 700 IQ úspěšně eliminovány. 

 

Princíp měření optické 
kyslíkové sondy 
Katalog výtah
download PDF file

 

FDO 700 IQ

Kyslíková sonda, která pracujé na optickém princípu, určená pro měření a řízení biologických procesů na ČOV. Nepotřebuje průtok a je odolná vůči H2S. Tato digitální sonda se připojuje do systému IQ SENSOR NET.

 

Digitální sonda

Rozsah měření  
O2-koncentrace
O2-nasycení
0 ... 20.00 mg/l (0 ... 20.00 ppm)
0...200.0 %
Rozlíšení  
O2-koncentrace
O2-nasycení
0.01 mg/l (0.01 ppm)
0.1 %

 

FDO® 701 IQ

Optická kyslíková sonda jako FDO® 700 IQ, ale s rychlejší odezvou. 
Detaily najdete  
ve výtahu z katalogu.

FDO® 700 IQ SW

Sonda určená pro měření v mořské vodě (SW -see water) s plastovým armováním (POM)

Digitální sonda

Rozsah měření  
O2-koncentrace
O2-nasycení
0 ... 20.00 mg/l (0 ... 20.00 ppm)
0...200.0 %
Rozlšení  
O2-koncentrace
O2-nasycení
0.01 mg/l (0.01 ppm)
0.1 %

 

 

FDO® 701 IQ SW

Optická kyslíková sonda jako FDO® 700 IQ SW, ale s rychlejší odezvou. 
Detaily najdete  
ve výtahu z katalogu.

 

Oficiální distributor a servisní partner pro: