Optické sondy

FDO 700 IQ

  • Bez nutnosti průtoku,
  • odolnost proti vzduchovým bublinám,
  • nízké provozní náklady

 

 

 

 

 

 

FDO : (Fluorescence Disolved Oxygen) fluorescenční měření rozpuštěného kyslíku –  o co se vlastně jedná?

Optický princíp:

Při optické metodě měření je fluorescenční vrstva v membráne FDO® 700 IQ stimulovaná zdrojom světla s krátkou vlnovou délkou. Pri návratu do klidového stavu se vyzáříi světlo s delší vlnovou délkou, které je zaznamenané jako signál měření. Když je ve vzorku kyslík, který přichází do styku s fluorescenční vrstvičkou, dochází k tzv. zhášení - doba opětovného vyzařování světla se zkracuje v závislosti na obsahu kyslíku ve vzorku. To v princípu znamená, že se s vysokou přesností měří čas fluorescenčního signálu.

Kyslíkové optické sondy první generace se museli vyrovnat s několika technickými problémy, jako například:

  • Drift senzoru z důvodu doby potřebné na "vymáchání" membrány,

  • rychlejší opotřebovaní fluorescenčníj vrstvy vlivem modrého, energeticky silnejšího vybuzovacího světla,

  • citlivost sondy na vzduchové bublíny.

Tyto problémy první generace optických sond byly v našich sondách druhé generace řady FDO 700 IQ úspěšně eliminovány. 

 

Princíp měření optické 
kyslíkové sondy 

 

FDO 700 IQ

Kyslíková sonda, která pracujé na optickém princípu, určená pro měření a řízení biologických procesů na ČOV. Nepotřebuje průtok a je odolná vůči H2S. Tato digitální sonda se připojuje do systému IQ SENSOR NET.

 

Digitální sonda

Rozsah měření  
O2-koncentrace
O2-nasycení
0 ... 20.00 mg/l (0 ... 20.00 ppm)
0...200.0 %
Rozlíšení  
O2-koncentrace
O2-nasycení
0.01 mg/l (0.01 ppm)
0.1 %

 

FDO® 701 IQ

Optická kyslíková sonda jako FDO® 700 IQ, ale s rychlejší odezvou. 
Detaily najdete  
zde.

FDO® 700 IQ SW

Sonda určená pro měření v mořské vodě (SW -see water) s plastovým armováním (POM)

Digitální sonda

Rozsah měření  
O2-koncentrace
O2-nasycení
0 ... 20.00 mg/l (0 ... 20.00 ppm)
0...200.0 %
Rozlšení  
O2-koncentrace
O2-nasycení
0.01 mg/l (0.01 ppm)
0.1 %

 

 

FDO® 701 IQ SW

Optická kyslíková sonda jako FDO® 700 IQ SW, ale s rychlejší odezvou. 
Detaily najdete  
zde.

 

Oficiální distributor a servisní partner pro: