Online měření

Po mnoho let nastavuje měřicí systém IQ SENSOR NET  měřítka v online meaměřicí technice. Je vhodný pro řidící systémy s analogovými výstupy, zrovna jako i pro systémy na platformě field bus.. Inovativní digitální sondy v tomto systému představují poslední technický stav a konstrukční um v procesním měření. Terminal/controller MIQ/TC 2020 XT je nové a extrémně výkonné jádro každého systému IQ SENSOR NET 2020. Duální procesorové funkce integrované do každého MIQ/TC 2020 XT ivýznamně zvyšují stabilitu systému.. Integrovaný USB interfejs zprostředkovává rychlejší výměnu dat  pomocí USB klíče,  nebo přímým spojením s externím systémem. Nový 182 XT-4 system je ekonomickým řešením až pro 4 sondy.. IQ SENSOR NET je proto nejflexibilnějším, digitálně pracujícím systémem pokrývajícím 1 až 20 měřicích míst.

Pro měření a řízení kvality odpadních vod nabízí WTW světově nejucelenější řadu pH/ORPD.O.ConductivityNitrogenCarbonPhosphate a  jedinečné zákalové samočistící systémy, jakož i kompletní příslušenství.

Svou kvalitou, spolehlivostí and přizpůsobivostí se WTW provozně prověřené Ammonium, Phosphate, Nitrite a Nitrate analyzátory, sondy a pH, ORP, D.O., a Conductivity systémy a  měřiče staly průmyslovými standardy po celém světě.

 

Analyzátory

• TresCon®/TresCon® Uno

Oficiální distributor a servisní partner pro: