Online měření

Po mnoho let nastavuje měřicí systém IQ SENSOR NET  měřítka v online měřicí technice. Je vhodný pro řidící systémy s analogovými výstupy, zrovna jako i pro systémy na platformě field bus.. Inovativní digitální sondy v tomto systému představují poslední technický stav a konstrukční um v procesním měření. Terminál/ Controlér MIQ/TC 2020XT je nové a extrémně výkonné jádro každého systému IQ SENSOR NET 2020. Duální procesorové funkce integrované do každého MIQ/TC 2020 XT významně zvyšují stabilitu systému. Integrovaný USB interfejs zprostředkovává rychlejší výměnu dat  pomocí USB klíče, nebo přímým spojením s externím systémem. Systém 182 XT-4 system je ekonomickým řešením až pro 4 sondy.. IQ SENSOR NET je proto nejflexibilnějším, digitálně pracujícím systémem pokrývajícím 1 až 20 měřicích míst.

Pro měření a řízení kvality odpadních vod nabízí WTW světově nejucelenější řadu pH/ORP, D.O., Conductivity, Nitrogen, Carbon, Phosphate a  jedinečné zákalové samočistící systémy, jakož i kompletní příslušenství.

Svou kvalitou, spolehlivostí and přizpůsobivostí se WTW provozně prověřené Ammonium, Phosphate, Nitrite a Nitrate analyzátory, sondy a pH, ORP, D.O., a Conductivity systémy a  měřiče staly průmyslovými standardy po celém světě.

Analogové systémy

  • Převodníky EcoLine/ QuadroLine
     
  • Sondy 
    (rozpuštěný kyslík, pH/ORP,vodivost, turbidita/ nerozpuštěné látky, dusík, TOC)
 Nejširší možný rozsah měřených fyz.- chem. parametrů

 

Analyzátory

• TresCon®/TresCon® Uno

Oficiální distributor a servisní partner pro: