O nás

My o nás .... 

WTW vychází a pokračuje ve vývoji a zavádění nových inovovaných produktových linií, založených na naší osvědčené technologii senzorů a analyzátorů. Tak můžeme na trhu opět nastavovat nová a vyšší měřítka standardů a to nás naplňuje velkou hrdostí. Naše měřicí přístroje jsou v oblasti monitoringu a analýzy kvality všech druhů vod světovým etalonem kvality.

Laboratorní a přenosné přístroje

Program WTW nabízí světově nejkompletnější výrobkovou řadu přístrojů pro měření pH, redox, ISE, rozpuštěného kyslíku/ BSK/r espirace a konduktivity, dále přístroje pro měření zákalu a fotometry včetně reagencií. Spektrum výrobků zahrnuje, vedle robustních, vodotěsných kapesních přístrojů a přenosných nezničitelných terénních přístrojů, také ucelené řady laboratorních přístrojů a příslušenství, stejně jako velké množství zcela nově vyvinutých víceparametrových přístrojů v nejmodernějším stavu techniky pro laboratorní a terénní aplikace. MultiLine® přístroje představují špičku současné proveditelnosti! Jejich barevné grafické displeje s vysokým rozlišením poskytují při měření uživateli plnou měrou aplikační k parametru specifické informace. Nová řada inoLab® laboratorních přístrojů představuje vysoce výkonné digitální víceparametrové přístroje, které plně podporují používání inovovaných a nových IDS (Inteligent Digital Sensor) sond. IDS sondy převádějí měřenou hodnotu přímo v senzoru na digitální signál a ten předávají na připojený měřicí přístroj, což umožňuje dosažení nejvyšší přesnosti a komfortu měření. Také u optických systémů nabízí WTW špičkovou technologii ve spektrálních fotometrech řady photoLab® 7000 pro UV a VIS oblast.

Online systémy

IQ Sensor Net představuje už léta standard pro online měřicí techniku. Je vhodný, jak pro konvenční měřicí systémy s analogovými výstupy, tak také pro bus techniku. Progresivní digitální senzory v tomto systému představují nejmodernější stav techniky.

Významné události v historii společnosti:

 1997 Založení WTW Česká republika

• Nové laboratorní fotometry photoLab®  sjednocují příkladně měřicí přesnost s obslužným komfortem

1999 Založení WTW Slovensko

• Nová řada laboratorních přístrojů inoLab®  ve 3 funkčních úrovních nastavuje nové měřítko při měřeních pH, rozpuštěného kyslíku,konduktivity, ISE a teploty

2001 Založení WTW Polsko

• IQ SENSOR NET – multiparametrový měřicí systém dává neomezené možnosti v online měření

• Nové senzory pro měření zákalu a koncentrace pevných částic - VisoTurb® a VisoLid®

2006  VARION multisenzor pro amonné a dusičnanové ionty s dynamickou kompenzací

2007  Nový optický kyslíkový senzor FDO® 700 IQ pro online měření kyslíku ve vodě

• Nové spektrální fotometry řady photoLab® 6000 sjednocují systematickou a spektrální analytiku s osvědčeným zajištěním kvality AQA

2008 IQ SENSOR NET systém se dále vyvíjí:

• Nový Terminál/Kontrolér 2020 XT s USB a duální procesorovou funkcí

• Systém 182 XT-4 perfektní až pro 4 senzory

2009 Nové ProfiLine jednoparametrové kapesní přístroje – robustnost a komfort obsluhy na nejvyšší úrovni

2010 MultiLine® IDS – nový digitální svět

• MultiLine® – digitální multiparametrové kapesní přístroje

• FDO® 925 – nový optický kyslíkový senzor do terénu a pro laboratoře

2011 InoLab® Multi IDS – IDS technika pro laboratoře

2012 IQ SENSOR NET systém novinka:

• Terminál/Kontrolér MIQ/MC2

2012  UV-VIS senzory – další generace: CarboVis®, NitraVis® a NiCaVis® s novou optikou, integrované ultrazvukové čištění, vysoce odolné materiály

• IFL 700 IQ - senzor hladiny kalu pro management kalu na čistírnách odpadních vod

• P 700 IQ - nový analyzátor PO4 - P

• UV - VIS senzor zcela nového typu pro měření dusitanů NiCaVis® 70X IQ NI

2013 Rozšíření našeho portfolia o produkty Ebro a MJK

2019 Technicky převratné řešení online analyzátoru fosforu (P-PO4), přímo začlenitelného do měřicího systému IQ Sens Net, s minimální údržbou a spotřebou reagencií.


 

Oficiální distributor a servisní partner pro: