O čem se mluví.

Využití digitálního pH metru WTW v praxi - měření pH papíru při jeho hydrolýze při záchraně starých tisků.

Oficiální distributor a servisní partner pro: