Měření fosforu

Analyzátor Alyza IQ PO4 je plně začlenitelný do systému IQ Sensor Net jako jakákoliv další sonda. Nový analyzátor pracuje s WTW systémy IQ 2020 a IQ 282/284.

Řízení procesu srážení 

  • Automatické čištění snižuje nároky na údržbu a zvyšuje provozní bezpečnost. 
  • Snížení nepřímých nákladů bez zbytečného předávkování za pomoci spolehlivého a rychlého měření. 
  • Jeden přístroj až pro dvě měřicí místa. 

Monitoring odtoku z ČOV Přesné výsledky díky automatické1- a 2-bodové kalibraci. 

  • Snadná každodenní péče za pomoci vlastní diagnostiky se zobrazením životnosti činidel. 
  • Při stupňujících se požadavcích na kvalitu vypouštěných vod na odtoku z ČOV nenastanou žádné komplikace díky schopnosti měření i při velmi nízkém rozsahu koncentrací. 

Leták ke stažení

Oficiální distributor a servisní partner pro: