Laboratorní přístroje

Turb® 550/Turb® 550 IR, profesionální turbidimetr do 1 000 NTU

Turb 550
 • měřicí rozsah 0.01 ... 1 000 NTU s funkcí AutorRange
 • automatická 1-3 bodová kalibrace
 • možné průtočné měření 

Laboratorní turbidimetr pro nefelometrická měření s automatickou 1-3 bodovou kalibrací a sledováním intervalu kalibrace. Automatická volba měřícího rozsahu v celé oblasti 0.01 ... 1 000 NTU.  Při komparativním měření lze na 2 řádkovém displeji zobrazit aktuální a předchozí měřenou hodnotu.  
obsahem dodávky je přístroj s integrovaným zkráceným návodem, 3 kyvety, 3 standardy: 0.02 – 10.0 – 1 000 NTU, AMCO Clear® s ověřením pro pitné vody, jako primární standard dle  US EPA a dle EN ISO 7027. 
Beztlakový adaptér se používá pro kontinuální měření.

    Turb® 550 Turb® 550 IR
Měřicí rozsah NTU
FNU
EBC
Nefelos
FAU
0 ... 10000 ... 1000
0 ... 1000


Rozlišení   0.01 NTU od 0.00 ... 9.99
0.1 NTU od 10.0 ... 99.9
1 NTU od 100 ... 1000
0.01 NTU od 0.00 ... 9.99
0.1 NTU od 10.0 ... 99.9
1 NTU od 100 ... 1000

Turb® 555/Turb® 555 IR, profesionální přístroj nejvyšší kategorie s rozsahem až do 10 000 NTU

Turb 555
 • měřicí rozsah 0.0001 to 10 000 NTU s funkcí AutoRange 
 • automatická 1 - 5 bodová kalibrace
 • zobrazení hodnot v
  – NTU
  – EBC
  – FNU, FAU (Turb® 555 IR)
  – Nefelos (Turb® 550)
 • možné průtočné měření
 

Laboratorní turbidimetr nejvyšší kategorie s širokým měřicím rozsahem od 0.0001 do 10 000 NTU (automatické přepnutí měřicího rozsahu) pro všechna měření zákalu od monitoringu zákalu ultračisté a pitné vody, přes kontrolu kvality při výrobě soft nápojů, až po měření zákalu odpadních vod.  Měřicí systém se 4 detektory umožňuje nejen nefelometrická (90° ), transmitanční ale i poměrová měření, při kterých je potlačen vliv rozptýleného světla a barvy vzorku.  AQA funkce, jako např.sledování kalibračního intervalu, ochrana heslem při kalibraci a přístupu k nastavení, splňují požadavky na zajištění kvality měření a tyto údaje jsou i zaznamenány v dokumentaci měření.
Kontinuální tlakové měření průtočnou kyvetou až do tlaku 4 bar s FLOW-THRU-TURB kyvetou. Dodávka včetně 4 AMCO Clear® standardů pro kalibrace až do 4000 NTU. For aplikace až do 10 000 NTU jsou k dispozici příslušné standardy.  Dáváme přednost AMCO Clear® standardům před Formazinem, pro jejich přesnost, dlouhodobou stabilitu a netoxicitu.  

    Turb® 555 Turb® 555 IR
Měřicí     rozsah NTU
FNU
EBC
nefelos
FAU
0 ... 10000

0 ... 2450
0 ... 67000
0 ... 10000
0 ... 10000
0 ... 2450

0 ... 10000
Rozlišení   0.0001 NTU od 0.0001 ... 9.9999 NTU
0.001 NTU od 
10.000 ... 99.999 NTU
0.01 NTU od 
100.00 ... 999.99 NTU
0.1 NTU od
1000.0 ... 9999.9 NTU
0.0001 NTU od 0.0001 ... 9.9999 NTU
0.001 NTU od 
10.000 ... 99.999 NTU
0.01 NTU od 
100.00 ... 999.99 NTU
0.1 NTU od
1000.0 ... 9999.9 NTU

Oficiální distributor a servisní partner pro: