Konduktometry

Měření konduktivity

Vodivost je sumární parametr pro koncentraci iontů měřeného roztoku. Čím více solí, kyseliny nebo také zásady obsahuje měřený roztok, tím je větší jeho vodivost. Jednotkou konduktivity je S/m, často též S/cm. V praxi slouží měření vodivosti např. pro výrobu ultračisté vody nebo pro stanovení salinity mořské vody. Vodivost se měří prostřednictvím elektrochemického odporu. Použitá měřicí cela se v nejjednodušším případě sestává ze dvou podobných elektrod. Střídavé napětí, přiložené na jednu elektrodu, způsobí směrový pohyb iontů v měřeném roztoku mezi elektrodami. Čím více iontů obsahuje roztok, tím je větší proud mezi elektrodami. Konduktometr vypočítá, na základě Ohmova zákona, ze změřeného proudu, nejdříve, vodivost měřeného roztoku a poté, za pomocí parametrů měřicí cely, konduktivitu. Digitální IDS měřicí sondy zpracují měřicí signál přímo v sondě a pošlou ho dále v digitální podobě do přístroje. Interně uložená konstanta cely zajistí bezchybné měření. 

Příklady konduktivity některých látek při teplotě 25C

 Kapalina  Konduktivita při 25OC
 ultračistáí voda 0,055 uS/cm
 deionizovaná voda 1 uS/cm
 dešťová voda 50 uS/cm
 pitná voda 500 uS/cm
 průmyslové odpadní vody 5 mS/cm
 mořská voda 50 mS/cm
 1 mol/L NaCl 85 mS/cm
 1 mol/L HCl 332 mS/cm

 

Konduktivita, neboli měrná vodivost je převrácenou hodnotou odporu. Důležitým parametrem ovlivňujícím konduktivitu je teplota meřeného media - proto je důležité tento parametr zohlednit, měřicí cely mají často vestavěné teplotní čidlo a konduktometry integrovanou funkci teplotní kompenzace.

WTW vyrábí a dodává laboratorní konduktometry řady inoLab®, kapesní přenosné konduktometry a digitální měřiče 1,2,3 kanálové, které měří konduktivitu pomocí připojitelné vodivostní IDS sondy - jak v laboratorním, tak i v kapesním provedení.


Příklady aplikací měření vodivosti
Výtah z katalogu k PDF downloadu

Průvodce výběru vodivostních cel
Výtah z katalogu
 

Oficiální distributor a servisní partner pro: