Filtrové fotometry

Fotometry řady PhotoLab ® - rychlá analýza s vysokou přesností!

Filtrové fotometry PhotoLab® nabízejí laboratorní přesnost v kombinaci s vysokým komfortem a velkou rýchlostí měření. To je v rutinním provozu velkým přínosem:
 

Odklopit víko, vložit kyvetu a naměřená hodnota ihned na displeji!

Řada pHotoLab®

 • AQA / IQC víceúrovňové
 • automatické rozeznání typu kyvety,
 • rozpoznání testu pro všecky kyvety 
  pomocí čárového kódu.

 

 

 

 

 

Rychlost a přesnost spočívají v použití technologie filtrů s referenčním paprskem. Ve spojení s kódovanými testy pro kruhové a pravoúhlé kyvety nabízí tato řada přístrojů efektivní a cenově příznivé měření při zachování všech technických požadavků. Vlnové délky jsou dané velmi přesnými filtry, které nevyužívají žádné mechanické části a tím jsou prakticky tyto fotometry bezúdržbové.

 • AutoCheck pro vysokou stabilitu a přesnost,
 • automatické rozeznání kyvet pro všecky používané velikosti kyvet,
 • automatické rozoznání metody stanovení pro kruhové a pravoúhlé kyvety pomocí čárového kódu,
 • automatický start měření,
 • automatické zabezpečení kvality  - AQA / IQC,
 • velký výběr naprogramovaných metod - od komfortních testů v kruhových kyvetách až po cenově příznivé reagenčné sety.

zpět

photoLab ® S6

Filtrový fotometr se 6 vlnovými délkami pro všecky běžné rutinní stanovení v reakčních kruhových kyvetách (16 mm) v analytice odpadních a pitných vod.
Přístroj je jednoduchý a pohodlný na obsluhu pro všechna použití:

 • menší počet měření,
 • použití komfortních kyvetových testů pro rychlé výsledky měření,
 • standardní měření se zjednodušeným zabezpečením kvality.

 

photoLab ® S12

Filtrový fotometr s 12 vlnovými délkami určený pre rozsáhlý rutinní prevoz v laboratořích, ale i pro výuku.
Vedle kódovaných kyvetových testů je k dispozici velký počet cenově příznivých reagenčních testů pro pravoúhlé kyvety. Podpora čarových kódů testů pro 10, 20 a 50 mm pravoúhlé kyvety. Díky tomu je možné pokrýt i analýzy nízkých koncentrací látek v pitných vodách. Možnost naprogramovat  až 50 vlastních metod a realizovat i kinetická měření.

Přístroj je najefektívnější a cenově příznivý zejména pro:

 • rutinní měření s velkým počtem vzorků,
 • měření nízkých koncentrací,
 • speciální úlohy s vlastními metodami,
 • vzhledem k doplňkovým možnostem je vhodný pre nasazení v laboratořích, poskytujících analytický servis.

 

  Model photoLab® S6 and S6-A photoLab® S12 a S12-A
  Diodové pole s 6 vlnovými délkami 12 vlnovými délkami
  Vlnové délky, nm 340, 445, 525, 550, 605, 690 340, 410, 445, 500, 525, 550,
565, 605, 620, 665, 690, 820

nahoru

 

Stačí měřit!

Automatické rozeznání kyvety pro všechny velikosti kyvet.

Bez ohledu na použitou kyvetu, 10, 20 nebo 50 mm - photoLab® jí automaticky rozezná a přiřadí správný koncentrační rozsah pro každý kyvetový nebo reagenční set. Pokud chcete používat jednorázové plastové kyvety, ujistěte se, že vámi zvolený typ přístroje jejich použití umožní. Pre standardní použití vám WTW nabízí vhodné 10mm PMMA kyvety.

Automatické rozpoznání kruhových a pravoúhlých kyvet pomocí čárového kódu:

Jedinečná výhoda pro rutinní měření nejen s rychlými kyvetovými testy , ale i cenově velmi přijatelnými reagenčními sety. čárový kód je umístěný přímo na kruhové měřicí kyvetě (kyvetové testy) nebo na přiloženém identifikátoru (reagenční sety). Všechna potřebná nastavení, jako je výběr vlnové délky, rozsah koncentrace, AQA - se nastaví pomocí čárového kódu: v kombinaci s automatickým rozpoznáním kyvety platí:

Stačí měřit!

Automatické start měření.

Po vložení kyvety, se díky rozpoznání kyvety a načtení podmínek měření z čárového kódu, automaticky spustí měření.

Automatic Quality Assurance (AQA / IQA) - automatické zabezpečení kvality:

photoLab® poskytuje komplexní podporu pro zabezpečení změřených dat v rámci analytického zabezpečení kvality (AQA), respektíve interního zabezpečení kvality (IQA).  

Jednoduchá správa změřených dat: 

Pro všechny fotometry máme k dispozícii PC- SW balíky určené pre export dat z fotometru na PC / LIMS, pro další zpracování nebo na tvorbu vlastních metod a porovnání několika fotometrů.

nahoru

Oficiální distributor a servisní partner pro: