Dusík

 

Čištění odpadních vod na ČOV je založeno na efektivním a energeticky optimálním odstraněním kontaminovaných částic v co možná nejkratším čase.  Stanovení relevantních měřených hodnot NH4 a NO3 je velmi důležité pro tyto procesy. Řízení je možné optimalizovat  přímo pomocí kontinuálního měření těchto okamžitě dosažitelných parametrů přímo v procesu.  Tím dosáhneme efektivního čištění odpadních vod, které může mít za následek významné snížení poplatků za stočné a zejména úsporu nákladů na energie.  

ISE sondy VARiON®Plus, AmmoLyt®Plus a  NitraLyt®Plus jsou ideální sondy pro tyto aplikace. Více jak 10 let tyto ISE sondy úspěšně používáme při regulaci a řízení čistění. Jejich dlouhou životnost zaručují bezkalibrační elektrody. Robustnít design umožňuje jednoduché ruční čištění bez speciálních prostředků. Pro aplikace se zvláště silnou kontaminací nabízíme navíc ještě čištění tlakovým vzduchem. 

Dusičnan je běžný meziprodukt při biodegradačním procesu na ČOV. Pokud je dusitan detekován v biologii, je to znamením požadavku na optimalizaci procesu. Bezpečné a spolehlivé měření a rozlišení dusitanů a dusičnanů zajistí mj. naše spektrální sondy  NitraVis® NI a NiCaVis® NI. To z nich činí ideální sondy pro nejlepší možný monitoring a řízení procesu čištění.  

Všechny optické sondy jsou vybaveny bezúdržbovým utrazvukovým čistícím systémem bez jakýchkoliv pohyblivých částí.  čistící systém je zcela integrován do těla sondy a kompletně uzavřený. Nemusí se tudíž měnit žádná stírátka a těsnění. Tím redukujeme provozní náklady a nároky na ruční čištění na minimum. Šetříme Váš čas a peníze!!

 

Přehled WTW IQ sond na kontinuální měření dusíkatých iontů

Oficiální distributor a servisní partner pro: