Chlór

Jedním z nejdůležitějších parametrů při sledování kvality pitných vod je její hygienická nezávadnost z hlediska výskytu různých mikroorganizmů a bakterií. Proto je nutné sledovat úroveň hladiny desingfenkčních reagencií ve vodě a případně jí dále vhodně regulovat. Tímto parametrem bývá nejčastěji koncentrace určité formy chlóru.

 
CLX OnLine monitor zbytkového chlóru je ekonomický a na údržbu nenáročný přístroj pro chemické a průmyslové procesy, které vyžadují průběžný monitoring a řízení úrovně obsahu volného nebo celkového chlóru. Provoz bez přítomnosti obsluhy a nízká spotřeba chemikálií mají za následek nízké náklady na provoz a údržbu tohoto zařízení. Uživatelem volitelné vzorkovací cykly, nebo výstupy 4-20mA a RS-485 s Modbusem, které mohou být využity k řízení dávkovacích čerpadel a nastavitelné alarmy, umožňují kompletní ruční nebo automatické řízení dávkování chlóru.
 

Informační leták

 

Oficiální distributor a servisní partner pro: